Monique Kremer

Actueel

Publicaties, opinie, interviews, lezingen

Oratie: Een verbindende verzorgingsstaat. Over burgerschap, zorg en (super)diversiteit

Uitnodiging dr. M. Kremer

De kust als economische levensader

TVSV02-2016-p46-49We hebben een Noordzeekust van 523 kilometer die loopt van Zeeuws-Vlaanderen tot en met Noord-Groningen. Hoe staat het met de economische dynamiek aan de zeeranden van het land? Radboud Engbersen en Monique Kremer spreken erover met deskundigen en gaan op bezoek in Zeeland, de provincie die zichzelf promoot als ‘land in zee’ maar volgens de laatste berichten economisch aan het wegzakken is. De boodschap: sta niet met je rug naar de kust.

Met Radboud Engbersen, uit de serie Economie aan de randen van Nederland, Tijdschrift voor de Sociale Vraagstukken

Lees het artikel

Ongelijkheid: daar valt best iets aan te doen

9780674504769-lgRecensie van Anthony B. Atkinson: Inequality. What Can Be Done? Cambridge: Harvard University Press.

Lees de review hier

Migratie en verzorgingsstaat kunnen wél samengaan

logo-sociale-vraagstukken_tcm30-341386.jpeg-3We moeten er alles aan doen om de instroom van vluchtelingen te beperken, zei minister Dijsselbloem in het najaar van 2015, ‘maar als dat niet werkt, moeten we bereid zijn onze eigen samenleving te beschermen en te zorgen dat dit niet leidt tot ontwrichting van onze verzorgingsstaat’. Donald Tusk, de voorzitter van de EU, sprak woorden van dezelfde strekking. En de Poolse premier Andrzej Duda verzuchtte dat het door de vluchtelingen onmogelijk is geworden om in zijn land een verzorgingsstaat op te bouwen.

Artikel op SocialeVraagstukken.nl

 

Blogpost on Cambridge Journals Blog

Earned Citizenship: Migrants’ Views on the Welfare State.Passport-stamps-smaller-664x444 

With free labour migration between countries within the EU, the topic of the welfare state is again high on the political agenda, especially in countries as the UK, but also in The Netherlands. Also academic debates take place on the tensions between welfare states and immigration. Economists tend to worry about the financial consequences of immigration for welfare states. “It’s obvious that you can’t have free immigration and a welfare state,’ Nobel Laureate Friedman once said, a sentence since found in every textbook about migration and the welfare state. The economist Borjas coined the term ‘welfare magnet’: generous welfare provision would attract more immigrants who are more likely to use such provisions. Sociologists worry that ethnic diversity would erode solidarity, as people would not identify enough with each other. When ‘strangers’ enter the welfare state, the financial and social foundations of solidarity are said to crumble. … 

1 2 3 4 5

Voor het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken maakte ik samen met Radboud Engbersen een ronde langs de ‘randen van Nederland’. Hoe staat het met de economie langs onze lands- en zeegrenzen? De vier afleveringen zijn hier te lezen

Waar ik nu aan werk

Toekomst van werk

De toekomst van werk — WRR-project van onze voorzitter André Knottnerus, @went1955, @FabianDekker en mij. Activiteiten ook te volgen via @WrrToekomstWerk

Middenklassen onder druk?

Middenklassen onder druk? — WRR-project met WRR-raadslid Godfried Engbersen en collega stafleden @went1955 en Erik Schrijvers

Beleid en maatschappij

Beleid en Maatschappij richt zich op bestuur en beleid in de overheidssector én de particuliere sector. Als onafhankelijk forum biedt het ruimte aan zowel feitelijk gedocumenteerde analyse als wetenschappelijk verantwoorde kritiek op beleid.

Blog

Columns en beschouwingen

Blogpost on Cambridge Journals Blog

Earned Citizenship: Migrants’ Views on the Welfare State.Passport-stamps-smaller-664x444 

With free labour migration between countries within the EU, the topic of the welfare state is again high on the political agenda, especially in countries as the UK, but also in The Netherlands. Also academic debates take place on the tensions between welfare states and immigration. Economists tend to worry about the financial consequences of immigration for welfare states. “It’s obvious that you can’t have free immigration and a welfare state,’ Nobel Laureate Friedman once said, a sentence since found in every textbook about migration and the welfare state. The economist Borjas coined the term ‘welfare magnet’: generous welfare provision would attract more immigrants who are more likely to use such provisions. Sociologists worry that ethnic diversity would erode solidarity, as people would not identify enough with each other. When ‘strangers’ enter the welfare state, the financial and social foundations of solidarity are said to crumble. … 

Working Apart Together: ieder voor zich maar ook (een beetje) samen

Zoals de naam al zegt zijn zzp’ers ‘zelfstandig’ en ‘zonder personeel’, maar steeds vaker werken ze wel graag samen. Soms omdat er te veel werk is, soms omdat de opdracht verschillende expertise vraagt. Volgens een onderzoek, halverwege 2015 van TNO/CBS, huurt een kwart van de zzp’ers weer anderen in. Zo ontstaan langzamerhand nieuwe vormen van samenwerken, buiten de standaard arbeidsorganisatie om. UNIT-2 in Leiden is daar een mooi voorbeeld van. We gaan op bezoek bij de oude wolfabriek, waar de zzp’ers zijn gevestigd.

Verder lezen

Is flex het nieuwe chill?

Fabian Dekker en Monique Kremer

Op middelbare scholen hoor je het de godganse dag: chill, flex! Flex betekent dan cool, relaxed, gaaf. Maar vinden jongeren van nu dat echt? Als je luistert naar verschillende trendwatchers lijken we te maken te hebben met een hele nieuwe generatie jongeren die heel anders in elkaar steekt dan de vorige. Een these die ook salonfähig is in academische kringen. Flex is fijn want daardoor kun je jezelf ontwikkelen en niet je leven lang bij diezelfde saaie baas zitten. Anders dan de jongeren van een aantal decennia geleden, zouden zij weinig heil meer zien in het beknellende vaste arbeidscontract. De belangrijkste boodschap van de campagne ‘Nederland: steeds flexibel’ luidde dat flexibel werken in de toekomst heel gewoon wordt en dat steeds meer mensen hier bewust voor kiezen. Maar is dat ook zo?

Verder lezen

Bij Breman: meedelen en meebeslissen

‘Meedelen’ en’ meebeslissen’. Het lijken wel twee begrippen weggelopen uit de arbeidsmarkt van de jaren zeventig. Maar: ze komen langzaam weer terug. Want als werknemers echt inspraak hebben en een deel van de winst krijgen, blijkt dit ook goed uit te pakken voor het bedrijf.

Wie overzees kijkt, ziet dat aandelenplannen voor werknemers hot zijn. In de Verenigde Staten heeft een vijfde van de 100 grootste ondernemingen een aandelenplan, overigens ruimhartig gesteund door de Amerikaanse belastingdienst. Ook in het Verenigd Koninkrijk worden de zogenoemde SIP’s (Share Incentive Plan) steeds populairder. Dergelijke arrangementen waarbij er sprake is van zowel meedelen als meebeslissen dragen bij aan wat de econoom Richard Freeman en collega’s shared capitalism noemen: het delen van het kapitaal. Dit klinkt misschien idealistisch, maar kan het ook werken in de Nederlandse praktijk?

Verder lezen

Monique Kremer studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en Social Policy aan de University of Sussex, Verenigd Koninkrijk. Zij is als onderzoeker verbonden geweest aan het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht.

Lees meer