Monique Kremer

Actueel

Publicaties, opinie, interviews, lezingen

Sociale zekerheid ‘migratie-proof’

Sociale (on)zekerheid

Sociale (on)zekerheid

Hoofdstuk in het nieuwe boek ‘Sociale (on)zekerheid. De voorziene toekomst’, van Peter van Lieshout (red.)

Het boek word op 21 november gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam.

Het boek is vrij toegankelijk en hier te lezen.

Oratie 7 oktober 2016

Een verbindende verzorgingsstaat. Over burgerschap, zorg en (super)diversiteit

Oratie op 7 oktober 2016, 16:00, Aula der Universiteit, Spui 411

http://www.moniquekremer.nl/wp-content/uploads/2016/10/een-verbindende-verzorgingsstaat-oratieDEF2.pdf‘Door migratie in heden en verleden verandert de bevolking in Nederland. Daarom is meer aandacht nodig voor het dichten van sociale afstand en de wijze waarop de verzorgingsstaat kan bijdragen aan verbindingen, stelt Monique Kremer in haar oratie.’

Download hier de oratie

Meer info op de site van de Universiteit van Amsterdam

‘De Nederlander is nerveus’. Interview Trouw

csyqcd4wgaaknthAls alles onzeker is moet de verzorgingsstaat houvast bieden.

Vandaag interview in Trouw

Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad. Jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en zware problemen

logoNieuw project via ZonMw

Het project ‘Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad’ richt zich op jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking die leven in de stad en steeds meer moeite hebben om mee te doen in de samenleving.

Het eerste project omvat langdurig, kwalitatief, participatief onderzoek. Gedurende 2,5 jaar worden 40 jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en zware problemen met een diverse etnische achtergrond in Amsterdam en Den Haag gevolgd. Ook kunnen ze zelf, bijvoorbeeld via muziek of video, inzicht geven in hun leven.

Het tweede project omvat het bundelen en verspreiding van bestaande kennis en onderzoek. Lokale, nationale en internationale kennis zullen bij elkaar gebracht worden om inzicht te krijgen in de thematiek alsmede ontwikkelen van vernieuwing in de praktijk te ontwikkelen.

Project drie omvat de ontwikkeling en implementatie van nieuwe zorgpraktijken. Het nieuwe onderzoek en de uitwisseling en bundeling van bestaande kennis leiden samen tot handreikingen voor de praktijk.

Meer info op de site van ZonMw

1 2 3 4 5 6 7

Waar ik nu aan werk

Idealen van zorg in de super-diverse stad

Etnografisch onderzoek  onder cliënten en professionals van een Turks-Nederlandse thuiszorgorganisatie en een meer klassieke organisatie. Met Baukje Prins en Fuusje de Graaff van de Haagse Hogeschool.

De 'randen van Nederland’. Hoe staat het met de economie langs onze lands- en zeegrenzen?

Voor het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken maakte ik samen met Radboud Engbersen een serie. De vier afleveringen zijn hier te lezen

Blog

Columns en beschouwingen

Blogpost on Cambridge Journals Blog

Earned Citizenship: Migrants’ Views on the Welfare State.Passport-stamps-smaller-664x444 

With free labour migration between countries within the EU, the topic of the welfare state is again high on the political agenda, especially in countries as the UK, but also in The Netherlands. Also academic debates take place on the tensions between welfare states and immigration. Economists tend to worry about the financial consequences of immigration for welfare states. “It’s obvious that you can’t have free immigration and a welfare state,’ Nobel Laureate Friedman once said, a sentence since found in every textbook about migration and the welfare state. The economist Borjas coined the term ‘welfare magnet’: generous welfare provision would attract more immigrants who are more likely to use such provisions. Sociologists worry that ethnic diversity would erode solidarity, as people would not identify enough with each other. When ‘strangers’ enter the welfare state, the financial and social foundations of solidarity are said to crumble. … 

Working Apart Together: ieder voor zich maar ook (een beetje) samen

Zoals de naam al zegt zijn zzp’ers ‘zelfstandig’ en ‘zonder personeel’, maar steeds vaker werken ze wel graag samen. Soms omdat er te veel werk is, soms omdat de opdracht verschillende expertise vraagt. Volgens een onderzoek, halverwege 2015 van TNO/CBS, huurt een kwart van de zzp’ers weer anderen in. Zo ontstaan langzamerhand nieuwe vormen van samenwerken, buiten de standaard arbeidsorganisatie om. UNIT-2 in Leiden is daar een mooi voorbeeld van. We gaan op bezoek bij de oude wolfabriek, waar de zzp’ers zijn gevestigd.

Verder lezen

Is flex het nieuwe chill?

Fabian Dekker en Monique Kremer

Op middelbare scholen hoor je het de godganse dag: chill, flex! Flex betekent dan cool, relaxed, gaaf. Maar vinden jongeren van nu dat echt? Als je luistert naar verschillende trendwatchers lijken we te maken te hebben met een hele nieuwe generatie jongeren die heel anders in elkaar steekt dan de vorige. Een these die ook salonfähig is in academische kringen. Flex is fijn want daardoor kun je jezelf ontwikkelen en niet je leven lang bij diezelfde saaie baas zitten. Anders dan de jongeren van een aantal decennia geleden, zouden zij weinig heil meer zien in het beknellende vaste arbeidscontract. De belangrijkste boodschap van de campagne ‘Nederland: steeds flexibel’ luidde dat flexibel werken in de toekomst heel gewoon wordt en dat steeds meer mensen hier bewust voor kiezen. Maar is dat ook zo?

Verder lezen

Bij Breman: meedelen en meebeslissen

‘Meedelen’ en’ meebeslissen’. Het lijken wel twee begrippen weggelopen uit de arbeidsmarkt van de jaren zeventig. Maar: ze komen langzaam weer terug. Want als werknemers echt inspraak hebben en een deel van de winst krijgen, blijkt dit ook goed uit te pakken voor het bedrijf.

Wie overzees kijkt, ziet dat aandelenplannen voor werknemers hot zijn. In de Verenigde Staten heeft een vijfde van de 100 grootste ondernemingen een aandelenplan, overigens ruimhartig gesteund door de Amerikaanse belastingdienst. Ook in het Verenigd Koninkrijk worden de zogenoemde SIP’s (Share Incentive Plan) steeds populairder. Dergelijke arrangementen waarbij er sprake is van zowel meedelen als meebeslissen dragen bij aan wat de econoom Richard Freeman en collega’s shared capitalism noemen: het delen van het kapitaal. Dit klinkt misschien idealistisch, maar kan het ook werken in de Nederlandse praktijk?

Verder lezen

Monique Kremer studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en Social Policy aan de University of Sussex, Verenigd Koninkrijk. Zij is als onderzoeker verbonden geweest aan het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht.

Lees meer