Monique Kremer

Actueel

Publicaties, opinie, interviews, lezingen

De val van de middenklasse

WRR presenteert: De val van de middenklasse?
Wat is er aan de hand in het brede maatschappelijke midden? Met o.a. Godfried Engbersen, Monique Kremer, Maurice Limmen, Bea Cantillon en Hans Stegeman

Er doen veel alarmerende berichten de ronde over de uitholling of val van de middenklasse. Welke consequenties heeft deze ontwikkeling voor politiek en beleid? De WRR-Verkenning ‘De val van de middenklasse? Stabiliteit en kwetsbaarheid in het maatschappelijk midden’ geeft inzicht in de veranderingen in het middensegment van de Nederlandse samenleving sinds de jaren zeventig. Prof.dr. Godfried Engbersen (raadslid van de WRR) zal de belangrijkste bevindingen presenteren. Daarna vinden gesprekken plaats over inkomen, werk, politiek en de verzorgingsstaat.

6 juli, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

‘Ik voel mij een junk, continu op zoek naar zekerheid’

‘In het recent verschenen onderzoek Voor de zekerheid schrijft prof. dr. Monique Kremer, medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), over de gevolgen van het hebben van een tijdelijk contract. “Door continue kwetsbaarheid kunnen mensen, in wat wij de kortetermijnsamenleving noemen, geen langetermijndoelen nastreven”, zegt Kremer.

Jongeren gaan later uit huis omdat zij geen zekerheid hebben om vaste lasten zoals huur en hypotheek te betalen. “Huisje, boompje, beestje stokt al bij ‘huisje’. Zo lukt het niet om het ouderlijk huis te verlaten”, vertelt Kremer.’ Kijk verder op NOS.nl/nieuwsuur

Dit zijn de psychologische, verlammende gevolgen van flexwerken

‘De flexparadox. Dat tijdelijke banen slechter betalen was al bekend. Een nieuwe studie toont de psychologische gevolgen: flex werkt verlammend. Ook voor werkgevers.’

Artikel door Koen Haegens en Alexander Leeuw in de Volkskrant

Publicatie WRR-Verkenning ‘Voor de zekerheid’

In “Voor de zekerheid” gaan sociologen, economen, juristen en andere wetenschappers in op belangrijke trends op de arbeidsmarkt en ontwikkelingen in de organisatie van de arbeid. Steeds meer werk is op basis van een tijdelijk contract, het aantal zelfstandigen is sterk toegenomen, en de organisatie van veel werk verandert. Tegelijkertijd maken diverse gremia zich zorgen of de flexibilisering in Nederland niet doorschiet. 

Er is een intensief maatschappelijk debat ontstaan over de toekomst van de arbeidsmarkt, waar dit boek een bijdrage aan wil leveren. Teruggaan naar vroeger is niet mogelijk en niet wenselijk; er zijn geen simpele antwoorden. Maar de overheid, bedrijven, werkgevers- en werknemersorganisaties, en ook burgers hebben invloed op hoe we werken. Het gaat erom de flexibele arbeidsmarkt zo te organiseren dat die past bij de economie en samenleving die we wensen, én tegelijkertijd flexibel werkenden meer zekerheden te bieden. 

Presentatie op 7 februari in Pakhuis de Zwijger #ZekerheidWRR

Ga voor meer info naar de site van de WRR

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Oratie Universiteit van Amsterdam

Waar ik nu aan werk

Idealen van zorg in de super-diverse stad

Etnografisch onderzoek  onder cliënten en professionals van een Turks-Nederlandse thuiszorgorganisatie en een meer klassieke organisatie. Met Baukje Prins en Fuusje de Graaff van de Haagse Hogeschool.

De 'randen van Nederland’. Hoe staat het met de economie langs onze lands- en zeegrenzen?

Voor het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken maakte ik samen met Radboud Engbersen een serie. De vier afleveringen zijn hier te lezen

Blog

Columns en beschouwingen

Blogpost on Cambridge Journals Blog

Earned Citizenship: Migrants’ Views on the Welfare State.Passport-stamps-smaller-664x444 

With free labour migration between countries within the EU, the topic of the welfare state is again high on the political agenda, especially in countries as the UK, but also in The Netherlands. Also academic debates take place on the tensions between welfare states and immigration. Economists tend to worry about the financial consequences of immigration for welfare states. “It’s obvious that you can’t have free immigration and a welfare state,’ Nobel Laureate Friedman once said, a sentence since found in every textbook about migration and the welfare state. The economist Borjas coined the term ‘welfare magnet’: generous welfare provision would attract more immigrants who are more likely to use such provisions. Sociologists worry that ethnic diversity would erode solidarity, as people would not identify enough with each other. When ‘strangers’ enter the welfare state, the financial and social foundations of solidarity are said to crumble. … 

Working Apart Together: ieder voor zich maar ook (een beetje) samen

Zoals de naam al zegt zijn zzp’ers ‘zelfstandig’ en ‘zonder personeel’, maar steeds vaker werken ze wel graag samen. Soms omdat er te veel werk is, soms omdat de opdracht verschillende expertise vraagt. Volgens een onderzoek, halverwege 2015 van TNO/CBS, huurt een kwart van de zzp’ers weer anderen in. Zo ontstaan langzamerhand nieuwe vormen van samenwerken, buiten de standaard arbeidsorganisatie om. UNIT-2 in Leiden is daar een mooi voorbeeld van. We gaan op bezoek bij de oude wolfabriek, waar de zzp’ers zijn gevestigd.

Verder lezen

Is flex het nieuwe chill?

Fabian Dekker en Monique Kremer

Op middelbare scholen hoor je het de godganse dag: chill, flex! Flex betekent dan cool, relaxed, gaaf. Maar vinden jongeren van nu dat echt? Als je luistert naar verschillende trendwatchers lijken we te maken te hebben met een hele nieuwe generatie jongeren die heel anders in elkaar steekt dan de vorige. Een these die ook salonfähig is in academische kringen. Flex is fijn want daardoor kun je jezelf ontwikkelen en niet je leven lang bij diezelfde saaie baas zitten. Anders dan de jongeren van een aantal decennia geleden, zouden zij weinig heil meer zien in het beknellende vaste arbeidscontract. De belangrijkste boodschap van de campagne ‘Nederland: steeds flexibel’ luidde dat flexibel werken in de toekomst heel gewoon wordt en dat steeds meer mensen hier bewust voor kiezen. Maar is dat ook zo?

Verder lezen

Bij Breman: meedelen en meebeslissen

‘Meedelen’ en’ meebeslissen’. Het lijken wel twee begrippen weggelopen uit de arbeidsmarkt van de jaren zeventig. Maar: ze komen langzaam weer terug. Want als werknemers echt inspraak hebben en een deel van de winst krijgen, blijkt dit ook goed uit te pakken voor het bedrijf.

Wie overzees kijkt, ziet dat aandelenplannen voor werknemers hot zijn. In de Verenigde Staten heeft een vijfde van de 100 grootste ondernemingen een aandelenplan, overigens ruimhartig gesteund door de Amerikaanse belastingdienst. Ook in het Verenigd Koninkrijk worden de zogenoemde SIP’s (Share Incentive Plan) steeds populairder. Dergelijke arrangementen waarbij er sprake is van zowel meedelen als meebeslissen dragen bij aan wat de econoom Richard Freeman en collega’s shared capitalism noemen: het delen van het kapitaal. Dit klinkt misschien idealistisch, maar kan het ook werken in de Nederlandse praktijk?

Verder lezen

Monique Kremer studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en Social Policy aan de University of Sussex, Verenigd Koninkrijk. Zij is als onderzoeker verbonden geweest aan het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht.

Lees meer