Laten we aan inburgering net zulke hoge eisen stellen als aan zorg en onderwijs

Het inburgeringsbeleid heeft een U-bocht genomen. Met de nieuwe inburgeringswet is het motto van ‘eigen verantwoordelijkheid’ van de baan en krijgen gemeenten wederom de regie. Maar de marktwerking blijft grotendeels bestaan. Voor het lokale inburgeringsonderwijs zijn daarom nationale kwaliteitseisen en toezicht nodig, net als voor al ons onderwijs. Artikel lezen op socialevraagstukken.nl