Grensweerstanden in Limburg. Economie aan de randen van Nederland

TVSV02-2015-44-47ADFB
Wat de krimpregio Zuidoost-Limburg doet verschillen van de andere Nederlandse krimpregio’s is dat het grenst aan één van de dichtstbevolkte grootstedelijke regio’s van Europa (Aken en Luik maken er deel van uit). Vanuit Den Haag gezien, ligt de streek perifeer; vanuit Limburg bezien, is het precies andersom. Maar volstaat die positie om de economie weer te laten bloeien? Radboud Engbersen en Monique Kremer reisden af naar het zuiden en spraken met betrokkenen.

Artikel in Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken