Moderne organisatie van arbeid vraagt ook om nodige zekerheid

‘In toenemende mate is sprake van flexibilisering en hybridisering van werk. Dit biedt kansen maar er zijn ook zorgen voor de lange termijn. Het is van belang om de organisatie van arbeid aan te passen bij de economie en samenleving die we wensen, en in dat kader flexibel werkenden de nodige zekerheden te bieden. Met zekerheid durven bedrijven en mensen ook meer risico’s te nemen, schrijven drie WRR-redacteuren op basis van een verkenning die vandaag verschijnt.’

Artikel met Robert Went en André Knottnerus op Sociale Vraagstukken