Posts by Monique Kremer

Hou je mensen in dienst in zorg en welzijn

Hou je mensen in dienst in zorg en welzijn

Wat betekent de opmars van het flexwerk voor onze kinderen in de kinderopvang, ouderen in de thuiszorg, of actieve burgers...

Een betere stad voor iedereen

Een betere stad voor iedereen

“Om de grijze golf te accommoderen is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor de binnenkant van woningen. Nieuwe woningen...

Chapter in Bridging the Gaps

Chapter in Bridging the Gaps

The Changing Relationships Between Research, Society and Policy in the Netherlands: Reflections on the WRR ‘Máxima Report’. New book chapter...

De vele gezichten van de stad

De vele gezichten van de stad

De triomf van de stad heeft een niet te stuiten stroom publicaties op gang gebracht: de inclusieve stad, de rechtvaardige...

Mijn superdiverse straat

Mijn superdiverse straat

Volgens onderzoekers lijden superdiverse wijken aan een cohesietekort: de criminaliteit is er hoger, de contacten zijn minder, en buren helpen...

Burger in de baas zijn tijd

Burger in de baas zijn tijd

De participatiesamenleving focust zich vooral op familie en buren. Maar waarom kan niet iedereen een beetje burger zijn op het...

Alleenstaand is de nieuwe sociale kwestie: solidair met de solo’s

Alleenstaand is de nieuwe sociale kwestie: solidair met de solo’s

Bijna veertig procent van alle mensen woont alleen, een percentage dat in de toekomst alleen maar zal toenemen. Alleenstaanden zijn...

Insecurity in the middle. On the broken promises of the middle class.

Insecurity in the middle. On the broken promises of the middle class.

Book chapter with Djurre Das en Erik Schrijvers now available in pdf. The WRR publication The Fall of the Middle...

Gratis exemplaar Vreemden in de verzorgingsstaat

Gratis exemplaar Vreemden in de verzorgingsstaat

Er zijn dertig gratis exemplaren beschikbaar van mijn boek ‘Vreemden in de verzorgingsstaat. Hoe arbeidsmigratie en de sociale zekerheid te...

Book Chapter in Work In The Digital Age

Book Chapter in Work In The Digital Age

Kremer, M. & R. Went (2018) ‘Mastering the Digital Transformation: An Inclusive Robotization Agenda’. In: M. Neufeind, J. O’Reilly, Florian...

1 2 3 4 5 9