Biografie

Monique Kremer studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en Social Policy aan de University of Sussex, Verenigd Koninkrijk. Zij is als onderzoeker verbonden geweest aan het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Zij promoveerde op het proefschrift How Welfare States Care: Culture, Gender and Parenting in Europe (Amsterdam University Press 2007). In 2013 verscheen bij Boom/Lemma Vreemden in de verzorgingsstaat. Hoe arbeidsmigratie en sociale zekerheid te combineren.

Van 2004 tot maart 2020 was Monique senior wetenschappelijk medewerker en projectcoördinator bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Bij de WRR werkte Monique mee aan veel rapporten, met als belangrijkste gemene deler aandacht voor scheidslijnen in de samenleving, o.a. De verzorgingsstaat herwogen (2006)Identificatie met Nederland (2007), Minder pretentie, meer ambitie. Ontwikkelingshulp die verschil maakt (2010), In betere banen. De toekomst van de arbeidsmigratie in de EU (2012), Roemeense en Bulgaarse arbeidsmigratie in betere banen (2014), Hoe ongelijk is Nederland? (2014), De robot de baas (2015), Voor de zekerheid (2017), De val van de middenklasse? (2017) en Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht (2020).

In september 2015 is zij aangesteld als bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam. Daar houdt zij zich o.a bezig met ‘alledaagse attentheid’ en onderlinge verbindingen in de superdiverse wijk. Tevens onderzoekt ze bestaans(on)zekerheid in de grote stad.

Sinds 1 maart 2020 is Monique voorzitter van de Adviesraad Migratie. Monique is tevens lid van de raad van toezicht van het Verwey-Jonker Instituut en de raad van advies van het UWV Werkbedrijf. Ze schrijft veel voor Sociale Vraagstukken en is daar vaste columnist.

Curriculum vitae (pdf)

ResearchGate

Google Scholar

LinkedIn

X

Foto: Andreas Gursky, The Rhine II, 1999