Een beetje meer bestaansblues graag

Wie een beleidsrapport openslaat, leest hoe die bol staan van dwingende mobiliteitsmetaforen: iedereen moet voorwaarts mars. Professionals mogen wel wat vaker vertellen over de blues van het bestaan.

Lees de column op Sociale Vraagstukken