De Toekomst van de bijstand. Aandacht of een baan?

Bijeenkomst  17  januari 2018
Aanvang: 15.00 uur
De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, 1053 WP Amsterdam

Woensdag 17  januari gaan wetenschappers, bijstandsgerechtigden, ambtenaren, wethouders en andere betrokkenen met elkaar in gesprek over de toekomst van de bijstand.

De bijeenkomst is georganiseerd door de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leeuwarden en Tilburg.

Vragen die centraal staan op de bijeenkomst
Hoe stimuleren we participatie en wat is de rol van de bijstand daarbij?  Is participatie een acceptabel einddoel voor bijstandsgerechtigden en welke vormen van participatie geven het gevoel volwaardig mee te doen?

Hoe doen ze dat in het buitenland en wat zegt de wetenschappelijke literatuur? Welke scenario’s zien de wethouders voor de toekomst van de bijstand?

Programma
In het middagdeel presenteert  Monique Kremer (Bijzonder Hoogleraar Actief Burgerschap) de resultaten van het vergelijkend onderzoek dat zij  in opdracht van de gemeente Amsterdam heeft uitgevoerd samen met het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Zij onderzochten de aanpak van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leeuwarden en Tilburg om mensen met weinig perspectief op werk te activeren. Maar keken ook naar internationale ervaringen en de wetenschappelijke literatuur over wat voor participatie voor wie wenselijk is.

In het avondgedeelte gaan de wethouders Werk en Inkomen van Amsterdam, Rotterdam (o.v.b.), Utrecht, Tilburg en Leeuwarden o.l.v. Marcel Ham (hoofdredacteur Tijdschrift voor sociale Vraagstukken) met elkaar in gesprek over de toekomst van de bijstand.

U kunt zich hier aanmelden voor het programma en de deelsessies.

Bekijk het dossier ‘Meedoen in de bijstand’ op Sociale Vraagstukken.