De val van de middenklasse?

WRR presenteert: De val van de middenklasse?
Wat is er aan de hand in het brede maatschappelijke midden? Met o.a. Godfried Engbersen, Monique Kremer, Maurice Limmen, Bea Cantillon en Hans Stegeman

Er doen veel alarmerende berichten de ronde over de uitholling of val van de middenklasse. Welke consequenties heeft deze ontwikkeling voor politiek en beleid? De WRR-Verkenning ‘De val van de middenklasse? Stabiliteit en kwetsbaarheid in het maatschappelijk midden’ geeft inzicht in de veranderingen in het middensegment van de Nederlandse samenleving sinds de jaren zeventig. Prof.dr. Godfried Engbersen (raadslid van de WRR) zal de belangrijkste bevindingen presenteren. Daarna vinden gesprekken plaats over inkomen, werk, politiek en de verzorgingsstaat.

6 juli, Pakhuis de Zwijger, Amsterdam