Welke aanpak bij bijstandsgerechtigden werkt?

“Rotterdam is strenger, maar om te zeggen dat ze daar meer bijstandsgerechtigden aan werk helpen, nee. ‘Vriendelijk zijn werkt,’ meent wethouder Arjan Vliegenthart.”

Artikel in Het Parool n.a.v. onderzoek bijstand