Cordaanlezing 2017 ‘Zorg in een diverse stad’

Hierbij nodigen wij u graag uit voor de Cordaanlezing 2017. Ontvangst vanaf 19.30 uur. In het Auditorium van De Hermitage, Amstel 51 te Amsterdam. Amsterdam is van oudsher een magneet voor mensen van buiten de stad. Daarom heeft Amsterdam een ongekende culturele diversiteit, die veel verder gaat dan het land van herkomst. Ook binnen bevolkingsgroepen bestaan verschillende opvattingen, leefstijlen en belevingswerelden die Amsterdam tot een unieke samenleving maken.

Die ontwikkeling betekent veel voor de zorg aan kwetsbare mensen in de stad. Extra aandacht voor de wensen van bijvoorbeeld Surinaamse, Turkse of Marokkaanse ouderen of mensen met een beperking is niet genoeg. Culturele diversiteit wordt de kern van de zorg in Amsterdam. Hoe geven wij inhoud aan verschillende opvattingen over wat goed leven is? Welke ruimte maken wij voor de rol van partner en familie? Hoe benutten we de kracht van verschillende bevolkingsgroepen bij de integratie van mensen met een beperking? Hoe geven wij concreet betekenis aan religieuze opvattingen over een waardevolle laatste levensfase?

In het maatschappelijke en politieke klimaat ligt de nadruk vaak op het anders zijn van de ander en in hoeverre die zich zou moeten aanpassen of juist niet. Maar Amsterdam ontwikkelt zich tot een stad waarin iedereen anders is. Dat stelt ons voor de vraag hoe wij ons open stellen voor een ander en hoe wij nieuwe verbindingen leggen.

Deze vragen staan centraal in de Cordaanlezing 2017 ‘Zorg in een diverse stad’. Prof. dr. Halleh Ghorashi en prof. dr. Monique Kremer zullen hun inzichten hierover met ons delen.

Uitnodiging