Arbeidsmigratie, integratie en de verzorgingsstaat

Vreemden_in_de_verzorgingsstaat

Of migratie kan samengaan met een verzorgingsstaat is een belangrijk vraagstuk. Verdwijnt de solidariteit als migranten op het toneel verschijnen? En hoe zou een migratie-bestendige verzorgingsstaat er uit moeten zien? Ik bekijk dat zowel vanuit het perspectief van de (nieuwe) migranten als vanuit de mensen die er al zijn.

In de media (selectie)

  • Kremer, M. en E. Schrijvers (2014) ‘Bulgaarse bèta’s zijn ook hier hard nodig’, NRC next, 11 februari Artikel €
  • Kremer, M. en E. Schrijvers (2014) ‘Bulgaarse bèta’s zijn ook hier hard nodig’, NRC Handelsblad, 10 februari. Artikel €
  • Kremer, M. (2013) ‘Immigrant moet een uitkering ‘verdienen’, NRC Handelsblad, 7 september. Artikel €
  • Kremer, M. en S. Nekuee (2003) ‘Overheid moet segregatie aanpakken’, de Volkskrant, 21 november

Foto: Andreas Gursky: Frankfurt Airport, 2012 (aangepast formaat)