Arbeidsmigratie, integratie en de verzorgingsstaat

Vreemden_in_de_verzorgingsstaat

Of migratie kan samengaan met een verzorgingsstaat is een belangrijk vraagstuk. Verdwijnt de solidariteit als migranten op het toneel verschijnen? En hoe zou een migratie-bestendige verzorgingsstaat er uit moeten zien? Ik bekijk dat zowel vanuit het perspectief van de (nieuwe) migranten als vanuit de mensen die er al zijn.

In de media (selectie)

Foto: Andreas Gursky: Frankfurt Airport, 2012 (aangepast formaat)