Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad. Jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en zware problemen

logoNieuw project via ZonMw

Het project ‘Meer op eigen benen in de etnisch diverse stad’ richt zich op jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking die leven in de stad en steeds meer moeite hebben om mee te doen in de samenleving.

Het eerste project omvat langdurig, kwalitatief, participatief onderzoek. Gedurende 2,5 jaar worden 40 jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en zware problemen met een diverse etnische achtergrond in Amsterdam en Den Haag gevolgd. Ook kunnen ze zelf, bijvoorbeeld via muziek of video, inzicht geven in hun leven.

Het tweede project omvat het bundelen en verspreiding van bestaande kennis en onderzoek. Lokale, nationale en internationale kennis zullen bij elkaar gebracht worden om inzicht te krijgen in de thematiek alsmede ontwikkelen van vernieuwing in de praktijk te ontwikkelen.

Project drie omvat de ontwikkeling en implementatie van nieuwe zorgpraktijken. Het nieuwe onderzoek en de uitwisseling en bundeling van bestaande kennis leiden samen tot handreikingen voor de praktijk.

Meer info op de site van ZonMw