Onderwijs & Promovendi

Onderwijs

Begeleiding van masterscriptiestudenten sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, programmagroep ‘Political Sociology: Power, Place and Difference’

PhD studenten onder supervisie

  • Albers, Charlotte, ‘Sociale, en symbolische betekenissen van geld in het dagelijks leven van jong volwassenen met een (vermoedelijk) licht verstandelijke beperking in Amsterdam’. Met prof. dr. Jan Willem Duyvendak

Gepromoveerd