De attente stad Zwolle

Is het mogelijk om steden te realiseren waar bewoners meer dan nu naar elkaar omkijken, ook als ze heel verschillend zijn? Op bezoek in Zwolle, bij een ggz-ervaringsdeskundige, een buurttuin van een revalidatiecentrum en de Knarrenhof, waar ouderen samen wonen. In Rotterdam leren we van het architectenbureau Kempe Thill over ruimtelijke en sociale condities die het naar elkaar omkijken kunnen bevorderen.