Oratie


Persbericht oratie

Op socialevraagstukken.nl

 

 

 

 

Migratie, en hoe de verzorgingsstaat kan verbinden

“Veel mensen denken dat de spanningen tussen migrantengroepen en autochtonen alleen maar zullen groeien. Dat stelt de verzorgingsstaat voor belangrijke verbindende opgaven, zegt hoogleraar actief burgerschap Monique Kremer vandaag in haar oratie. Hieronder een bewerkt fragment.”

In Beleid en Maatschappij, Aflevering 2 2017

 

 

 

Introductie bij oratie van Monique Kremer, door Dr. Duco Bannink en Prof. dr Ewald Engelen

Een verbindende verzorgingsstaat. Over burgerschap, zorg en (super)diversiteit, ingekorte versie oratie

Verzorgingsstaten maken mensen solidair, door Prof. dr. Jan Willem Duyvendak