Monique Kremer

Actueel

Publicaties, opinie, interviews, lezingen

Het zeker voor het onzekere

Hoofdstuk in Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt – De focus op zekerheid, TNO/CBS

Klik voor pdf

Wie zijn oor te luister legt bij burgers, hoort voortdurend dat we leven in onzekere tijden.1) Mensen vragen zich af of hun kinderen het beter krijgen dan zijzelf, welke opleiding een loopbaan garandeert, of wanneer ze met pensioen kunnen. Vooral de arbeidsmarkt is een belangrijke bron van onzekerheid geworden. Hoewel er nog nooit zoveel banen zijn geweest, schrijft het CBS in 2019, dat geldt evenzeer voor het aantal flexibele banen: meer dan 2 miljoen mensen hebben een tijdelijk contract, zijn uitzendkracht of oproep- of invalkracht en 1,1 miljoen mensen zijn zzp’er.

Met meer dan een derde flexibele werkenden heeft bijna iedereen wel met onzekerheid van werk te maken. Als je zelf geen vaste aanstelling hebt, dan is het misschien je kind dat na haar opleiding tijdelijk werk heeft gevonden, of je partner die voor zichzelf is begonnen.

Beter werk is nieuwe maatschappelijke opdracht

Nieuwe technologie, flexibilisering en intensivering van werk kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de kwaliteit van werk. Daarom pleit de WRR er in zijn nieuwe rapport Het betere werk voor om goed werk voor iedereen vanaf nu te zien als belangrijke maatschappelijke opdracht voor bedrijven, instellingen, sociale partners en de overheid. De raad doet negen voorstellen om goed werk voor meer mensen te bevorderen en te faciliteren. Lees op socialevraagstukken.nl een samenvattend overzicht.

Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht


Nieuwe technologie, de toename van flexibel werk en de intensivering van werk kunnen grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van werk. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid adviseert bedrijven, instellingen, sociale partners en de overheid in te zetten op goed werk voor iedereen die wil en kan werken. Goed werk is essentieel voor de brede welvaart in ons land: voor de economie en voor de sociale samenhang.

De tragiek van mijnoverheid.nl

Column op Sociale Vraagstukken

Dit is een tragisch verhaal in drie bedrijven. Het gaat over het herwonnen zelfvertrouwen van de overheid, en waarom dat misschien toch niet goed afloopt.

Het doek opent, eerste akte. De koning zegt dat al die goed opgeleide burgers in het land best voor zichzelf kunnen zorgen. Een goede overheid is een kleine overheid. Zoveel mogelijk taken kunnen worden overgedragen aan de markt of aan andere instanties, die dat veel beter kunnen dan zo’n trage, dure staat. En trouwens: in een tijd van globalisering is een nationale overheid toch onmachtig.

De dienstverlening die nog rest, kan worden gedigitaliseerd. Want een goede overheid is ook een digitale overheid, afstandelijk, zonder al te veel bemoeizucht. Voor overheidszaken kunnen burgers vanaf nu gewoon inloggen op mijnoverheid.nl. Het aanvragen van een belastingteruggave, een Wmo-vergoeding of een WW-uitkering – dat kan allemaal thuis vanachter je pc. Het gezicht van onze overheid werd een computerscherm, de stem een blikken robotklank. De overheid werd klein gemaakt.

Lees de gehele column op socialevraagstukken.nl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Waar ik nu aan werk

Idealen van zorg in de super-diverse stad

Etnografisch onderzoek  onder cliënten en professionals van een Turks-Nederlandse thuiszorgorganisatie en een meer klassieke organisatie. Met Baukje Prins en Fuusje de Graaff van de Haagse Hogeschool.

De gezichten van de stad

Voor het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken doe ik samen met Radboud Engbersen een verkenning. De afleveringen zijn hier te lezen
Stedelijke ontdekkingsreizen

Stedelijke ontdekkingsreizen

In de grote steden van Nederland en België maken mensen met een migratieachtergrond de meerderheid uit. Wat betekent die nieuwe...

De vele gezichten van de stad

De vele gezichten van de stad

De triomf van de stad heeft een niet te stuiten stroom publicaties op gang gebracht: de inclusieve stad, de rechtvaardige...

De 'randen van Nederland’. Hoe staat het met de economie langs onze lands- en zeegrenzen?

Voor het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken maakte ik samen met Radboud Engbersen een serie. De vier afleveringen zijn hier te lezen
De kust als economische levensader

De kust als economische levensader

We hebben een Noordzeekust van 523 kilometer die loopt van Zeeuws-Vlaanderen tot en met Noord-Groningen. Hoe staat het met de...

In het noorden van Nederland gaat het juist goed, behalve aan de randen

In het noorden van Nederland gaat het juist goed, behalve aan de randen

Artikel met Radboud Engbersen in Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken in de serie Economie aan de randen van Nederland. “Het noorden is...

Economie aan de randen van Nederland: de Achterhoek

Economie aan de randen van Nederland: de Achterhoek

De Achterhoek ligt, zoals de naam al zegt, voor veel mensen ergens afgelegen. Houd je van een rustige, landelijke vakantie...

Grensweerstanden in Limburg. Economie aan de randen van Nederland

Grensweerstanden in Limburg. Economie aan de randen van Nederland

Wat de krimpregio Zuidoost-Limburg doet verschillen van de andere Nederlandse krimpregio’s is dat het grenst aan één van de dichtstbevolkte...

Monique Kremer studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en Social Policy aan de University of Sussex, Verenigd Koninkrijk. Zij is als onderzoeker verbonden geweest aan het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht.

Lees meer