Monique Kremer

Actueel

‘Als het om arbeidsmigratie gaat hebben we boter op ons hoofd.’

Interview NRC Handelsblad

“Slachterijen zijn in de greep van het coronavirus: vele tientallen werknemers zijn besmet geraakt. „Opeens wordt een blinde vlek scherp”, zegt Monique Kremer, voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken.”

Migratie in tijden van Corona: blog ACVZ

De gevolgen van de coronacrisis voor het migratiebeleid zijn onduidelijk. Daarom bezint ACVZ Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken zich op thema’s voor de langere termijn en houden we een vinger aan de pols d.m.v. goed geïnformeerde blog posts.

Het zekere voor het onzekere

Hoofdstuk in Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt – De focus op zekerheid, TNO/CBS

Klik voor pdf

Wie zijn oor te luister legt bij burgers, hoort voortdurend dat we leven in onzekere tijden.1) Mensen vragen zich af of hun kinderen het beter krijgen dan zijzelf, welke opleiding een loopbaan garandeert, of wanneer ze met pensioen kunnen. Vooral de arbeidsmarkt is een belangrijke bron van onzekerheid geworden. Hoewel er nog nooit zoveel banen zijn geweest, schrijft het CBS in 2019, dat geldt evenzeer voor het aantal flexibele banen: meer dan 2 miljoen mensen hebben een tijdelijk contract, zijn uitzendkracht of oproep- of invalkracht en 1,1 miljoen mensen zijn zzp’er.

Met meer dan een derde flexibele werkenden heeft bijna iedereen wel met onzekerheid van werk te maken. Als je zelf geen vaste aanstelling hebt, dan is het misschien je kind dat na haar opleiding tijdelijk werk heeft gevonden, of je partner die voor zichzelf is begonnen.

Beter werk is nieuwe maatschappelijke opdracht

Nieuwe technologie, flexibilisering en intensivering van werk kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de kwaliteit van werk. Daarom pleit de WRR er in zijn nieuwe rapport Het betere werk voor om goed werk voor iedereen vanaf nu te zien als belangrijke maatschappelijke opdracht voor bedrijven, instellingen, sociale partners en de overheid. De raad doet negen voorstellen om goed werk voor meer mensen te bevorderen en te faciliteren. Lees op socialevraagstukken.nl een samenvattend overzicht.

Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht


Nieuwe technologie, de toename van flexibel werk en de intensivering van werk kunnen grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van werk. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid adviseert bedrijven, instellingen, sociale partners en de overheid in te zetten op goed werk voor iedereen die wil en kan werken. Goed werk is essentieel voor de brede welvaart in ons land: voor de economie en voor de sociale samenhang.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Waar ik nu aan werk

Idealen van zorg in de super-diverse stad

Etnografisch onderzoek onder cliënten en professionals van een Turks-Nederlandse thuiszorgorganisatie en een meer klassieke organisatie.

De gezichten van de stad

Voor het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken doe ik samen met Radboud Engbersen een verkenning. De afleveringen zijn hier te lezen
De attente stad Zwolle

De attente stad Zwolle

Is het mogelijk om steden te realiseren waar bewoners meer dan nu naar elkaar omkijken, ook als ze heel verschillend...

‘We zijn er voor buiten de openingstijden’

‘We zijn er voor buiten de openingstijden’

In de stad zijn veel oude kerken omgetoverd in hippe appartementencomplexen. Maar door een terugtrekkende overheid en de komst van...

Stedelijke ontdekkingsreizen

Stedelijke ontdekkingsreizen

In de grote steden van Nederland en België maken mensen met een migratieachtergrond de meerderheid uit. Wat betekent die nieuwe...

De vele gezichten van de stad

De vele gezichten van de stad

De triomf van de stad heeft een niet te stuiten stroom publicaties op gang gebracht: de inclusieve stad, de rechtvaardige...

De 'randen van Nederland’. Hoe staat het met de economie langs onze lands- en zeegrenzen?

Voor het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken maakte ik samen met Radboud Engbersen een serie. De vier afleveringen zijn hier te lezen
De kust als economische levensader

De kust als economische levensader

We hebben een Noordzeekust van 523 kilometer die loopt van Zeeuws-Vlaanderen tot en met Noord-Groningen. Hoe staat het met de...

In het noorden van Nederland gaat het juist goed, behalve aan de randen

In het noorden van Nederland gaat het juist goed, behalve aan de randen

Artikel met Radboud Engbersen in Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken in de serie Economie aan de randen van Nederland. “Het noorden is...

Economie aan de randen van Nederland: de Achterhoek

Economie aan de randen van Nederland: de Achterhoek

De Achterhoek ligt, zoals de naam al zegt, voor veel mensen ergens afgelegen. Houd je van een rustige, landelijke vakantie...

Grensweerstanden in Limburg. Economie aan de randen van Nederland

Grensweerstanden in Limburg. Economie aan de randen van Nederland

Wat de krimpregio Zuidoost-Limburg doet verschillen van de andere Nederlandse krimpregio’s is dat het grenst aan één van de dichtstbevolkte...