Monique Kremer

Actueel

Ruimte maken voor een praatje. Osdorperhof, een Lang Leven Thuisflat in Amsterdam

De Osdorperhof is een van de Lang Leven Thuisflats van Amsterdam, waar er uiteindelijk dertig van zullen komen. Het voortouw is genomen door Omnibus, Stichting Bewonersparticipatie Osdorperhof met name door Ans en Leo Schrader, woningcorporatie Rochdale die eigenaar is van het gebouw, zorgorganisatie Cordaan die zorg en ondersteuning geeft aan de inwoners met een LVB- of GGZ-achtergrond en de senioren in het wooncomplex, zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de gemeente. Voorts is de welzijnsorganisatie Stichting Combiwel erbij betrokken. Het idee achter deze flats is dat bestaande seniorenflats verrijkt worden met diverse formele en informele zorgfuncties en meer gemeenschapsactiviteiten. Het motto is: zelfstandig maar samen. Over het versterken van die ontmoetings- en contactfunctie gaat deze publicatie.

Dalend vertrouwen van ouderen in ouderenzorg

Ouderen verliezen het vertrouwen in de ouderenzorg door de wijze waarop die is georganiseerd: complex en gebaseerd op marktwerking. Dat verlies aan vertrouwen pakt anders uit voor ouderen uit lagere inkomensgroepen, concluderen Hanna Carlsson en Monique Kremer uit hun onderzoek.

Lees het artikel op Sociale Vraagstukken

Bestaanszekerheid begint bij een betrouwbare overheid

Wirwarverzorgingsstaat zorgt voor extra stress bij bestaansonzekerheid

De verzorgingsstaat is een extra stressfactor geworden in het leven van mensen die te maken hebben met bestaansonzekerheid.  Mensen moeten beschikken over te veel ‘instantiekapitaal’: het vermogen om zelf de weg te vinden in de wirwar aan loketten en de juiste houding te tonen tegenover instanties. Een lichter en simpeler systeem van hulp, op basis van gedeelde verantwoordelijkheid, is nodig om kwetsbare mensen de steun te kunnen geven die zij nodig hebben.

De onderzoeksresultaten en aanbevelingen zijn gebundeld in dit onderzoeksmagazine ‘Bestaanszekerheid begint bij een betrouwbare overheid, onder redactie van Aisa Amagir en Monique Kremer. 

Het magazine bestaat uit artikelen over vertrouwen, goede hulp, niet-gebruik van voorzieningen, maatschappelijke initiatieven, cijfers en feiten, en portretten van mensen die te maken hebben met bestaansonzekerheid.  

Handreikingen voor beleid: drie actielijnen voor meer bestaanszekerheid

Voldoende werk en geld zijn essentieel voor een zeker bestaan, maar niet genoeg. De hulp en steun aan mensen kan beter. Aisa Amagir (HvA) en Monique Kremer (UvA) van het Kenniscentrum ongelijkheid bieden handreikingen voor de rijksoverheid, instanties en gemeenten.
Te lezen op Sociale Vraagstukken

Symposium ‘Een zeker bestaan begint bij een betrouwbare overheid’

18 januari 2024, Hogeschool van Amsterdam, 14.00-17.00

Iedereen heeft het erover en wil er wat aan doen: bestaansonzekerheid. Maar wat zeggen mensen die dit treft er zelf over? Kan de overheid hun vertrouwen nog krijgen? En kunnen we elkaar ook zonder overheid meer helpen?

Graag nodigen we je uit voor het symposium ‘Een zeker bestaan begint bij een betrouwbare overheid’. We presenteren in deze bijeenkomst het e-magazine met de bevindingen uit het Amsterdamse programma Een (on)zeker bestaan in de stad van het Kenniscentrum Ongelijkheid. Daarin zetten we de cijfers op een rijtje, bevragen we mensen zelf, en kijken we hoe het beter kan. Thema’s zijn: de rol van levensgebeurtenissen, cumulatie van ongelijkheden, geld en werk, instantiekapitaal (of dealen met instanties) en verlies van vertrouwen.

We zullen het magazine met aanbevelingen overhandigen aan wethouders Marjolein Moorman en Rutger Groot Wassink van de Gemeente Amsterdam en sluiten af met een panelgesprek waaraan Esmah Lahlah (Tweede Kamer GL/PvdA), Peter Heijkoop (wethouder Dordrecht/CDA) en Tim Versnel (wethouder Rotterdam/VVD) deelnemen.

Met Marcel Ham (Tijdschrift Sociale Vraagstukken) als dagvoorzitter, programmaleiders Aisa Amagir (HvA) en Monique Kremer (UvA), Laura Michon & Hetty van Kempen (O&S), Josien Arts (UvA), Cora van Horssen (Nibud), Vasco Lub (zelfstandig onderzoeker) en ervaringsdeskundigen van Meetellen in Amsterdam.

Donderdag 18 januari 2024
Tijd: Inloop vanaf 13:45 uur.
Symposium van 14:00-17:00 uur.
Na afloop netwerken met hapjes en drankjes.
Locatie: Hogeschool van Amsterdam, Kohnstammhuis, Kohnstammzaal (9e etage) Wibautstraat 2-3, 1091 GM, Amsterdam
Meer informatie over het onderzoeksprogramma kun je hier vinden.
Houd onze website of LinkedIn in de gaten voor updates over het programma en de sprekers.

Wil jij erbij zijn? Meld je dan aan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Waar ik nu aan werk

Programma Zorgvriendelijke Stad

Idealen van zorg in de super-diverse stad

Etnografisch onderzoek onder cliënten en professionals van een Turks-Nederlandse thuiszorgorganisatie en een meer klassieke organisatie.

Onlangs afgeronde projecten

De gezichten van de stad

Voor het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken doe ik samen met Radboud Engbersen een verkenning. De afleveringen zijn hier te lezen
Mensen met licht verstandelijke beperking: geld biedt eigenwaarde

Mensen met licht verstandelijke beperking: geld biedt eigenwaarde

Voor jonge mensen met een licht verstandelijke beperking is geld extra belangrijk voor hun positie en hun eigenwaarde. In de...

Online-stedentocht en TSV-special

Online-stedentocht en TSV-special

“Corona heeft de wijk weer op de kaart gezet. Dat hadden Radboud Engbersen, expert bij Movisie en Monique Kremer, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan...

De attente stad Zwolle

De attente stad Zwolle

Is het mogelijk om steden te realiseren waar bewoners meer dan nu naar elkaar omkijken, ook als ze heel verschillend...

‘We zijn er voor buiten de openingstijden’

‘We zijn er voor buiten de openingstijden’

In de stad zijn veel oude kerken omgetoverd in hippe appartementencomplexen. Maar door een terugtrekkende overheid en de komst van...

1 2

De 'randen van Nederland’. Hoe staat het met de economie langs onze lands- en zeegrenzen?

Voor het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken maakte ik samen met Radboud Engbersen een serie. De vier afleveringen zijn hier te lezen
De kust als economische levensader

De kust als economische levensader

We hebben een Noordzeekust van 523 kilometer die loopt van Zeeuws-Vlaanderen tot en met Noord-Groningen. Hoe staat het met de...

In het noorden van Nederland gaat het juist goed, behalve aan de randen

In het noorden van Nederland gaat het juist goed, behalve aan de randen

Artikel met Radboud Engbersen in Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken in de serie Economie aan de randen van Nederland. “Het noorden is...

Economie aan de randen van Nederland: de Achterhoek

Economie aan de randen van Nederland: de Achterhoek

De Achterhoek ligt, zoals de naam al zegt, voor veel mensen ergens afgelegen. Houd je van een rustige, landelijke vakantie...

Grensweerstanden in Limburg. Economie aan de randen van Nederland

Grensweerstanden in Limburg. Economie aan de randen van Nederland

Wat de krimpregio Zuidoost-Limburg doet verschillen van de andere Nederlandse krimpregio’s is dat het grenst aan één van de dichtstbevolkte...