De staat van ongelijkheid in Nederland

13890069_omslag120pxIntroductie van het dossier Ongelijkheid in Beleid en Maatschappij

Tot de economische crisis hield het thema ongelijkheid de gemoederen in Nederland nauwelijks bezig. Onze uitgebreide verzorgingsstaat zorgde immers voor de nodige ‘inkomensnivellering’, politiek proza voor het tegengaan van al te grote inkomensongelijkheid. Ook werd met alle middelen ingezet op onderwijsexpansie. Met een mooi diploma voor iedereen zou de schrijnendste ongelijkheid ver- dwijnen. Enkel de ‘prachtige ongelijkheid’ waar De Coninck over schreef, zou overblijven. Lees verder