Werk, middenklasse en ongelijkheid

Bij de WRR was ik projectcoördinator van ‘Toekomst van werk’ met speciale aandacht voor technologische ontwikkelingen (robots!) en flexibele arbeidsrelaties. Ook ben ik bezig met de vraag of in Nederland, net als in de VS, de middenklasse steeds meer onder druk komt te staan in het project ‘Middenklasse onder druk?’. Beide projecten borduurden in zekere zin voort op onze WRR-Verkenning over economische ongelijkheid. Maar in de (opkomende) middenklasse ben ik al langer geïnteresseerd. Zie mijn uitstapje in 2010 naar Indonesië.

In de media (selectie)

Foto: Andreas Gursky, Montparnasse, Paris, 1993 (aangepast formaat)