Zorg en (actief) burgerschap

Burgerschap is een rode draad in mijn onderzoek: wat zijn de rechten en plichten van burgers en van de overheid? Hoe veranderen die door de tijd? Wanneer hoor je er wel en wanneer hoor je er niet bij? Wat is de verhouding tussen vrijheid en verantwoordelijkheid in de verzorgingsstaat? Zeker gekoppeld aan de thematiek van zorg (voor kinderen, voor ouderen, voor gehandicapten) zijn dat ingewikkelde, maar interessante  vragen. Soms helpt het door te kijken hoe zorg georganiseerd wordt in andere landen, zoals ik heb gedaan in mijn proefschrift (2007). Of dieper te duiken in de ontwikkelingen in Nederland, maar dan in verschillende domeinen (kinderopvang, sociale zekerheid, thuiszorg).

Burgerschap en ontwikkelingshulp


In de media (selectie)

Foto: Ron Mueck, Couple under an Umbrella. Foto AFP / Yasuyoshi Chiba